Griekse namen met and meet

Architecture Now #11 : Connected Architecture - Pakhuis de Zwijger

griekse namen met and meet

Een geschiedenis van Kynouría die die naam verdient, is nauwelijks te schrijven; . van de autoriteiten te Slavisch klonken en daarom door Griekse namen werden vervangen. Inclusief de zuilengalerij meet dit deel van het complex ca. In times of unprecedented technological change - think of Big Data and the Internet of Things (IoT) - every building and designed public space is a potential. "We Shall Meet Again" - Last Letters from the Holocaust: · Featured Artifacts from Our Museum Collection · ready2print Exhibitions · Flashes of Memory.

Namen met anderstalige elementen met betekenissen als dal, berg, gebergte, meer, eiland, paskaap: In het Nederlands is het gebruikelijk bij dergelijke namen het bepalende woord te vertalen, en met deze vertaling exoniemen te vormen overeenkomstig de morfologische mogelijkheden van het Nederlands, te weten de samenstellingen van het type Victoria water vallenof lexicale verbindingen van het type Straat van Gibraltar. Bij deze gebruikelijke gang van zaken sluiten wij ons aan.

Vanzelfsprekend mag een alternatieve naam in een artikel altijd vermeld worden. Bij een pagina met een exoniem als paginanaam is de vermelding van de ter plaatse gebruikte naam of namen zelfs essentieel.

Je gebruikt een oude browser

Dat gebeurt meestal tussen haakjes en cursief, en graag ook in het ter plaatse gebruikte alfabet, voorzover dat een ander alfabet is dan het Latijnse. Aandachtspunten bij endoniemen[ bewerken ] Als de Taalunie-richtlijn de keus voor een endoniemeen topografische naam in de taal die in de desbetreffende plaats wordt gesproken, oplevert, hou dan de volgende punten in de gaten: Als een taal geen Latijns alfabet gebruikt Russische, Arabische, Chinese etc.

Als een taal wel het Latijnse alfabet gebruikt inclusief de eventuele accenten of andere diakritische tekensligaturen en andere bijzondere tekens die hierin voorkomen, kan de schrijfwijze van die taal worden overgenomen, tenzij voor de betreffende taal in de Transliteratie- en transcriptiegids andere afspraken zijn gemaakt.

griekse namen met and meet

Zo'n taal is het Vietnamees. Wanneer een titel met dergelijke bijzondere tekens in de naam wordt gebruikt, wordt een redirect gemaakt. Deze redirect bestaat uit platte tekst, zonder diakritische tekens en ligaturen. Niet altijd is duidelijk wat de "plaatselijke taal" is. Zelf was ik er begin augustusen dan kun je gebrek aan activiteit toeschrijven aan de bouwvakvakantie. Inmiddels zijn kalkovens als herinneringen aan een voorbij tijdperk ook al weer object van nostalgische gevoelens geworden: Deze twee replica's waren opgesteld in respectievelijk de noordelijke en de zuidelijke zuilengalerij van de omsloten tuin.

Zes karyatiden in de gedaante van amazones foto hieronder droegen, zo vermoeden de opgravers, de oostelijke zuilengalerij.

  • Vakantie in Kynouría
  • Billboard Design
  • Yad Vashem - The World Holocaust Remembrance Center

Volgens een van de opgravers, G. Spyropoulosging het hier om de Saltantes Lacaenae van Callimachus, een beroemde beeldhouwer uit de late vijfde eeuw v.

Herodes zou deze klassieke beelden van dansende Spartaanse vrouwen, die worden genoemd door Plinius Naturalis Historia Uit publicaties van Spyropoulos overgenomen foto's o.

griekse namen met and meet

Dit grafmonument is ca. Bij Marathon zou hij vervolgens de grafheuvel hebben laten opwerpen die daar nog steeds valt te bewonderen en die daar dus niet sinds de vijfde eeuw v. Enige scepsis ten aanzien van deze reconstructie is voorlopig overigens wel op z'n plaats. Jona Lendering stelde in een blog van 12 september over deze aangelegenheid dat hij "would like to see some additional proof.

Chr, stamt, zou je tenminste de aanwezigheid in de grafheuvel van materiaal uit de periode van de vierde eeuw v. Walter Ameling verwerpt in een artikel uit dit deel van de hypothese dan ook: Ten aanzien van de authenticiteit van de inscriptie wil Ameling zich nog niet vastleggen, maar hij wijst er wel op dat de vorm van de letters en de lay out het minder aannemelijk maken dat we met een kopie uit de Keizertijd te maken hebben.

Op de eigenaardige layout wordt verder ingegaan in een artikel uit van Catherine Keesling: Keesling wijst op parallellen voor deze layout in Attische inscripties uit de late zesde en vroege vijfde eeuw v.

De eerste serieuze wetenschappelijke publicatie van de tekst van de inscriptie was van de hand van G. Steinhauer, Horos Zoals gepubliceerd door Steinhauer heeft de inscriptie inmiddels ook het Supplementum Epigraphicum Graecum gehaald SEG LVI ; het SEG is het jaarlijks verschijnende verzamelwerk van alle nieuw gevonden Griekse inscripties en van nieuwe publicaties over al langer bekende epigrafische teksten.

Hij lijkt geen twijfels te hebben over de authenticiteit van de inscriptie, maar de theorie van Spyropoulos over de grafheuvel bij Marathon neemt hij niet voor z'n rekening. Enkele voorstellen voor verbetering van de door Steinhauer gepubliceerde tekst en een aangepaste Engelse vertaling zijn te vinden in een bijdrage van Pierre MacKay aan deze blog van 9 april ; daar ook een behoorlijk scherpe zwartwitfoto en een tekening van de steen.

Een Duitse vertaling tref je hier aan.

griekse namen met and meet

Nog niet zo lang geleden is daarover een fascinerend artikel verschenen van de hand van Joseph L. Rife, waaraan ik de volgende gegevens ontleen.

griekse namen met and meet

Herodes had zelf te kennen gegeven dat hij wilde worden begraven in Marathon, immers de buurtschap waar hij vandaan kwam. Maar toen de sofist eind jaren '70 van de tweede eeuw het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde, respecteerden de Atheners zijn laatste wens niet: Zo gezegd zo gedaan: De tekst op de altaarsteen zou, zo moeten de opstellers hebben gehoopt, ongeveer hetzelfde effect sorteren als een begrafenis in Marathon zelf zou hebben gehad: Onenigheid tussen grote delen van de Atheense burgerij en Herodes had nog in tot een proces ten overstaan van keizer Marcus Aurelius geleid.

Vermoedelijk binnen enkele decennia na het overlijden van de sofist verwijderde iemand Herodes' naam van de altaarsteen voor de heros van Marathon; ook de naam van de oprichter van de steen werd weggebeiteld.

Overigens werd Herodes' sarcofaag kort nazo'n driekwart eeuw na zijn begrafenis, hergebruikt. Het museum is een voormalige school voor voortgezet onderwijs.

Wikipedia:Buitenlandse geografische namen

De vaas op de zuil rechts is een zgn. Achilles, Memnon en Polydeucion Philostratus, Levens van de sofisten Een van zijn argumenten is moeilijk weerlegbaar: Het klooster is in de dertiende eeuw gesticht als mannenklooster; sinds wordt het bewoond en onderhouden door nonnen. Misschien heeft het iets te maken met het feit dat het klooster ten tijde van de Frankische overheersing van de Peloponnesus enige tijd in handen van de rooms-katholieke Capucijner orde is geweest.

Bij de verwoesting van het klooster door de troepen van Ibrahim Pasja, inbleef de kerk gespaard. Naar verluidt werden Ibrahims soldaten afgeschrikt door een icoon van Sint Eustathius, die begon te bloeden toen hij door een soldaat werd gemaltraiteerd. Bijvoorbeeld voor de ophanging van de kerkklok heeft men een buitengewoon creatieve oplossing gekozen.

griekse namen met and meet

Zowel Faklaris als Goester houden het erop dat het uit de Romeinse periode dateert; het vermoeden dat het een rol heeft gespeeld bij de wateraanvoer voor de villa van Herodes ligt voor de hand. Een hele mooie serie foto's uit najaarzowel van het aquaduct als van de villa, vind je hier.

Het is gebouwd tegen de zuidelijke helling van een in zee uitstekende heuvel met twee toppen satellietfoto. Op de zuidelijke top ligt een imposant kasteel, dat in zijn huidige vorm uit de jaren dateert, d. Zoals we hierboven hebben gezien, hadden de Aegineten in v. Hieronder een uitsnede van een foto die van verderaf, maar onder iets gunstiger atmosferische omstandigheden is genomen. In en is deze heuvel uitvoerig onderzocht door de werkgroep Griekse Nederzettingen van de Rijksuniversiteit Utrecht.

De nederzetting werd opgemeten en in kaart gebracht, en aan de oppervlakte waarneembare resten werden zorgvuldig beschreven. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in twee publicaties van Yvonne Goester: De identificatie van de site is omstreden.

Wikipedia:Buitenlandse geografische namen - Wikipedia

Behalve over de identificatie lopen de meningen ook uiteen over de datering van het meest in het oog springende restant van de nederzetting, de ommuring met een omtrek van ca. De meest imposante muurresten, ruim 20 meter lang en tot meer dan 3,5 meter hoog, zijn aan de noordzijde te vinden.

Hiervan om te beginnen een foto hieronder die van enkele honderden meters afstand is genomen.